Tìm hiểu POLC là gì? Vai trò của POLC trong quản trị doanh nghiệp

POLC là một khung lý thuyết nền tảng về quản trị chiến lược mà mọi nhà lãnh đạo cần ghi nhớ. Cung cấp cái nhìn tổng thể và toàn diện nhất về 4 vai trò của lãnh đạo tổ chức. Hãy cùng saglikvitrin.com tìm hiểu POLC là gì? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Mô hình POLC là gì

Tạo ra các nguyên tắc quản lý cá nhân là điều mà người lãnh đạo phải có. Tuy nhiên, để xây dựng và phát triển mọi thứ phải dựa trên nền tảng của mô hình quản trị POLC.

Vì vậy, bốn chức năng này thực sự được tích hợp để vận hành tổ chức, mặc dù chúng không được thể hiện cho tất cả các bộ phận cấp cao, nhưng đây là nền tảng để người đứng đầu thực hiện công việc. Mô hình quản trị POLC là một khung lý thuyết phác thảo bốn chức năng cốt lõi của quản trị, bao gồm:

  • Lập kế hoạch (Planning)
  • Tổ chức (Organizing)
  • Lãnh đạo (Leading)
  • Kiểm soát (Controlling)

Tạo ra các nguyên tắc quản lý cá nhân là điều mà người lãnh đạo phải có

II. 4 chức năng của mô hình POLC

1. Planning – Hoạch định chiến lược và mục tiêu

Kế hoạch – Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên, đóng vai trò là bộ não và quyết định toàn bộ quá trình tiếp theo của mô hình lãnh đạo POLC. Điều này bao gồm việc thiết lập mục tiêu và xác định lộ trình hành động để đạt được những mục tiêu đó. Quá trình lập kế hoạch bao gồm nhiều bước cụ thể.

Về cơ bản, nó tuân theo mô hình này: “Nếu tầm nhìn và sứ mệnh là trọng tâm của một kế hoạch kinh doanh, thì chiến lược phải là bộ não.” Một kế hoạch kinh doanh là vô nghĩa trừ khi nó phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Đồng thời, cũng như não bộ phải hoạt động tốt để điều khiển tay chân, để kế hoạch có hiệu quả, bạn cần đảm bảo rằng chiến lược được đề ra phù hợp. Mọi yếu tố của một kế hoạch phải nhất quán và nhất quán. Điều này thực sự đã mang đến những thử thách và khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Những thách thức trong việc tạo ra một kế hoạch nhất quán là:

Thứ nhất, tính nhất quán giữa mục tiêu và chiến lược: Các mục tiêu đặt ra có thể không thực sự đo lường được hiệu quả của chiến lược, dẫn đến không thể cải thiện và tối ưu hóa hiệu quả.

Thứ hai, nhất quán giữa các mục tiêu: Điều quan trọng là các mục tiêu không tạo ra sự cạnh tranh cho các ưu tiên. Nếu bạn tập trung nguồn lực để đạt được một mục tiêu, bạn có thể phải hy sinh một mục tiêu khác.

Thứ ba, nhất quán theo định hướng chiến lược: Các tổ chức không thể có chiến lược nâng cao sản phẩm và chiến lược tùy chỉnh sản phẩm cùng một lúc và họ không thể mong đợi làm tốt cả hai.

Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên, đóng vai trò là bộ não và quyết định toàn bộ quá trình tiếp theo của mô hình lãnh đạo POLC

Tính nhất quán chiến lược không chỉ là một thách thức trong việc lập kế hoạch mà còn là một vấn đề lớn hơn trong giai đoạn thực hiện. Vì vậy, làm thế nào để thiết kế một tổ chức nhất quán về mọi mặt đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo hiện nay.

2. Organizing – Xây dựng sơ đồ tổ chức và thiết kế công việc

Tổ chức là chức năng thứ hai của quản lý, liên quan đến việc phát triển cơ cấu tổ chức và phân bổ nguồn nhân lực để đảm bảo đạt được các mục tiêu. Cơ cấu tổ chức thường được biểu diễn bằng đồ thị.

Có nhiều cách để sắp xếp sơ đồ tổ chức của bạn theo phòng ban, chức năng, sản phẩm, dự án, khu vực hoặc khách hàng. Chức năng tổ chức này cũng bao gồm thiết kế công việc.

Bản chất của thiết kế công việc là xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của từng công việc, và cách thức thực hiện các công việc đó. Thách thức chính được đặt ra ở đây là xác định phương hướng nhiệm vụ của từng cá nhân nhằm sử dụng hiệu quả nhất nguồn nhân lực của tổ chức.

Theo truyền thống, việc thiết kế một công việc dựa trên một chuyên môn, và người ta tin rằng các yêu cầu của công việc càng hẹp thì một cá nhân càng có kỹ năng và hiệu quả trong việc thực hiện công việc.

Tuy nhiên, nếu công việc trở nên quá hẹp và chuyên nghiệp, nó sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực như mệt mỏi và giảm sự hài lòng trong công việc và cam kết với tổ chức. Tăng tỷ lệ nghỉ học, nghỉ việc và tai nạn lao động.

3. Leading – Dẫn dắt và tạo ảnh hưởng

Dẫn dắt – Vai trò này bao gồm chỉ đạo, tạo ảnh hưởng và tạo động lực cho nhân viên. Những nhà lãnh đạo vĩ đại không chỉ chủ động tạo ra động lực tích cực mà còn có khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh, kể cả trong công việc và cuộc sống.

Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy rằng một nửa số công ty trong danh sách Fortune 500 năm 2019 được thành lập trong thời kỳ suy thoái. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp kỳ lân ngày nay, bao gồm Airbnb, Slack và Uber, được sinh ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Bí quyết nằm ở việc áp dụng tư duy và kỹ năng quản lý để tận dụng lợi thế của sự thay đổi và sự gián đoạn, thay vì bị chiếm đoạt bởi sự thay đổi và hỗn loạn. Mô hình quản lý thay đổi gồm 8 bước của John Cotter, nghiên cứu cách phản ứng và dẫn đầu trong phản ứng, đóng vai trò như một “lộ trình” để các công ty đi đúng hướng và vượt qua những suy nghĩ tiêu cực.

4. Controlling – Kiểm soát

Trong tình hình kinh doanh ngày càng phức tạp và nhiều biến động, xu hướng toàn cầu hóa và sự mở rộng nhanh chóng của nhu cầu minh bạch hóa tổ chức, các chức năng quản lý ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Trong quá trình ra quyết định, người lãnh đạo phải dựa vào các công cụ để quản lý và đo lường dữ liệu làm cơ sở cho các kế hoạch hành động. Cùng với đó, một trong những thách thức kiểm soát được quan tâm nhất hiện nay là các phương pháp kiểm soát chiến lược để đưa ra các giải pháp phân tích và cải tiến.

Theo nghiên cứu năm 2014 của Scillionsirect về việc thay đổi các ưu tiên trong hoạt động của các kiểm soát, vai trò chính của kiểm soát trong tổ chức là cung cấp dữ liệu và báo cáo.

Trong quá trình ra quyết định, người lãnh đạo phải dựa vào các công cụ để quản lý và đo lường dữ liệu làm cơ sở cho các kế hoạch hành động

Trong khi đó, vào năm 2019, vai trò của kiểm soát có xu hướng chuyển sang phân tích và tư vấn giải pháp. Nói tóm lại, các tổ chức ngày nay có xu hướng tập trung vào việc thực thi và cải tiến hơn là chỉ báo cáo dữ liệu.

Các chức năng quản trị như lập kế hoạch, tổ chức, cố vấn và quản lý theo mô hình POLC cung cấp tư duy toàn diện nhất về hoạt động kinh doanh cốt lõi của nhà quản lý nói chung. Bất kể điều kiện thị trường thay đổi như thế nào, các công cụ hỗ trợ có thể phát triển và thay thế nhiều công việc thủ công. Các nhà quản lý luôn thực hiện các chức năng quan trọng và duy nhất này. Hy vọng bài viết POLC là gì? sẽ hữu ích đối với bạn đọc!